Hit går pengarna

Vi som ligger bakom det här projektet är Göteborgs Räddningsmission och vi arbetar med utsatta människor i Göteborg. Bland de många olika sakerna vi gör finns boenden för ensamkommande flyktingbarn, stöd till kvinnor i prostitution och människohandel,samt akut och långsiktig hjälp för hemlösa.

 

Göteborgs Räddningsmission har funnits sedan 1952, men redan i början av nittonhundratalet hjälpte vi hemlösa i hamnen, då under namnet Emigrantmissionen. Idag handlar vårt arbete om att uppmärksamma och motverka utsatthet och utanförskap i hela Göteborg. Det som driver oss är att vi tycker att varje människa har rätt till ett värdigt liv.

 

Vi är en idéburen organisation som är beroende av gåvor och donationer. Annars skulle flera av våra verksamheter inte finnas till. Alla pengar som kommer in genom Göteborgs viktigaste går oavkortat till vårat arbete inom fyra områden: flyktingbarn, barn & ungdom, hemlösa och utsatta kvinnor.

Flyktingbarn

I Göteborgs finns det hundratals ensamkommande flyktingbarn som har flytt från krig, klanstrider och risken att värvas som barnsoldater. De är ensamma och saknar både kläder, ägodelar och förutsättningar att starta en bra tillvaro i sitt nya hemland. För de här barnen har Göteborgs Räddningsmission:

 

  • Boenden för ensamkommande flyktingbarn
  • Stöd till familjehem för ensamkommande
Hemlöshet

Cirka 150 personer sover oftare ute än inne i Göteborg. Och det är många gånger fler människor som saknar ett eget hem och tvingas flytta runt hos kompisar, institutioner, jourboenden och olika boendelösningar. Att sakna en säng för natten och ett ordnat boende för en tid framåt är otroligt stressande och påfrestande. Ofta finns ett missbruk med i bilden och utsattheten bland dessa människor är mycket stor. Räddningsmissionens hemlöshetsarbete utgörs av:

 

  • Uppsökande fältarbete
  • Café för hemlösa (frukostservering, möjlighet att duscha, tvätta sina kläder och även få nya kläder)
  • Jourboende för dem som inte har någonstans att ta vägen när natten kommer
  • Uppsökande fältarbete bland utsatta EU-medborgare

Utsatta kvinnor

Om det är tufft för en man att vara hemlös så är det dubbelt så kämpigt för de kvinnor som lever i hemlöshet. En vardag präglad av extremt stor utsatthet, våld och beroende. Vi behöver möta kvinnor i olika utsatta situationer för att lindra akut nöd, men också för att ge styrka och redskap att ta sig ur en destruktiv livssituation. Göteborgs Räddningsmission arbetar med:

 

  • Fältarbete och akut hjälp för kvinnor som fastnat i prostitution och trafficking
  • Afternoon Tea: mötesplats för och hjälp till hemlösa kvinnor
Utsatta barn och ungdomar

Det finns barn i Göteborg som idag lever i hemlöshet – det är barnen till de utsatta EU-medborgare som försörjer sig i gatubilden. Förutom dessa möter vi också många barn som lever med den enorma bördan att pappa eller mamma sitter i fängelse. För barn och ungdomar i dessa olika situationer har Göteborgs Räddningsmission följande verksamheter:

 

  • Öppna förskolan för barn till utsatta EU-medborgare
  • Solrosen: verksamhet för barn som har en förälder i fängelse

Vill du läsa mer detaljerat om vår verksamhet är det bara
att titta in på vår hemsida: raddningsmissionen.se